Future

Kệ sách 3dmax phong cách Scandivan- bookshelf

Kệ sách 3dmax, đồ trang trí gồm tranh, lọ hoa, ghế ngồi đọc sách, sách và tạp chí, v.v.v
Thông tin
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
-polys: 662.000
-verts: 518.000
-bookshelf, Paintings, vases, chair 
 You need support?