Future

Plant maxbrute - 3dmax - 3d Module

Plant maxbrute - 3dmax - 3d Module

Plant maxbrute chậu cây, Texture, Map, Vray, 3dsmax, dowload model free, 3dmodel
Cây hay dùng trong ngoại thất, flower

Advertisements

Cây trang trí trong thùng tôn, có sẵn ghế, quận len, bộ này khá độc đáo dùng trong ngoại cảnh cho sinh động, bạn nào có ý tưởng tốt thay thế map, đem đặt trong không gian nội thất thì cũng là ý tưởng không tồi.

Tải thư viện chậu cây này tại đây nhé, độc quyền chỉ có ở Maxbrute

Plant maxbrute chậu cây, Texture, Map, Vray, 3dsmax, dowload model free, 3dmodel
Cây hay dùng trong ngoại thất, flower

Advertisements

Cây trang trí trong thùng tôn, có sẵn ghế, quận len, bộ này khá độc đáo dùng trong ngoại cảnh cho sinh động, bạn nào có ý tưởng tốt thay thế map, đem đặt trong không gian nội thất thì cũng là ý tưởng không tồi.

Tải thư viện chậu cây này tại đây nhé, độc quyền chỉ có ở Maxbrute


 You need support?